Холбоо барих

АРЛИНГТОН АЖЛЫН ТӨВ
816 С. Уолтер Рид Драйв
Арлингтон, VA 22204

Төв оффис: 703-228-5800
Факс: 703-228-5815

Ирц шугам 703-228-5746
карьерын төвapsva.us

Захиргааны баг:

Маргарет Чунг, үндсэн
Кори Майнор, Туслах Захирал
ТБА, Туслах Захирал

Бүтэн цагийн хөтөлбөр зохицуулагч:

Madeline LaSalle - Академи
703-228-5790
галзууeline.lasalle @apsva.us

Доктор Мишель Ван Ларе – Arlington Tech
703-228-5811
michelle.vanlare @apsva.us

Кристина Игл - Хөдөлмөр эрхлэлтэд бэлтгэх хөтөлбөр (PEP)
703-228-5738
christina.eagle @apsva.us

Аманда Тревино - Англи хэл сурах институт (ELI)
703-228-5774
amanda.trevino @apsva.us

 

Ажилтнуудын лавлах