ACC холбоотой үйлчилгээний ажилтнууд

ACC холбоотой үйлчилгээний ажилтнууд 2020-2021

Хатагтай Лаура Жейкобс
Лаура Жейкобс
Яриа ба хэлний эмгэг судлаач
laura.jacobs @apsva.us
Meliсса Чулуу
Яриа ба хэлний эмгэг судлаач
melissa.stone @apsva.us
Хатагтай Angie McGee
Энджи МакГи
Мэргэжлийн эмчилгээний эмч
angela.mcgee @apsva.us
Филиша Мананкеро
Физик эмчилгээний эмч
filisha.manancero @apsva.us
Хатагтай Келли Понтера Хатагтай Нагмех Мерк
Келли Понтера
Сургуулийн сэтгэл зүйч ба CARS үйлчилгээ үзүүлэгч
kelly.pontera @apsva.us
Нагмех Мерк
Сургуулийн нийгмийн ажилтан & CARS үйлчилгээ үзүүлэгч
naghmeh.merck @apsva.us