Хаалтыг хаах журам

Хаалтыг хаах журам 2019-2020

Зуны амралтаас өмнө зүйлийг хэрхэн цуглуулах, / эсвэл сургуульд хэрхэн буцааж өгөх талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах бол доорх бичиг баримтуудыг уншина уу.