Коллежийн элсэлтийн тестийн мэдээлэл

Туслах вэбсайтууд

Туршилтын хугацаа 2020-2021

* Үдийн хоолыг үнэгүй / хөнгөлөлттэй үнээр авдаг оюутнууд eliтөлбөрөөс чөлөөлөх боломжтой Зөвлөхтэйгээ уулзана уу.

Арлингтон нийтийн сургууль нь энд байрлуулсан санал, хувь хүн, компаниудыг ивээн тэтгэдэггүй, дэмждэггүй, санал болгодоггүй. Гэр бүл, оюутнууд эдгээр хувь хүн эсвэл компаниуд өөрсдийн боломж, үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй байгаагаа тодорхойлохын тулд өөрсдийн судалгааг хийж дуусгах шаардлагатайг сануулж байна.