Америкийн оюутнуудын эрүүл мэндийн ажил мэргэжил (HOSA)

Ажил мэргэжлийн болон техникийн оюутны байгууллага: Америкийн оюутнуудын эрүүл мэндийн мэргэжлүүд (HOSA)

Эрхэм зорилго: HOSA-Ирээдүйн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийг боловсрол, хамтын ажиллагаа, туршлагаар дамжуулан дэлхийн эрүүл мэндийн нийгэмлэгийн удирдагч болох, эрүүл мэндийн салшгүй хэсэг болох хүсэл эрмэлзэл, ухамсар, танин мэдэхүйн хөтөлбөрөөр дамжуулан манлайлал, техникийн HOSA ур чадварын чадварыг хөгжүүлэх чадварыг олгох. Шинжлэх ухааны боловсрол.

HOSA-ийн Арлингтоны Карьер төвийн салбар хоёр долоо хоног бүрийн Мягмар гарагт 3:15 цагт хуралддаг.

Клубын ивээн тэтгэгч

Хатагтай Сидра Калсоом

Хатагтай Сидра Калсоом
sidra.kalsoom @apsva.us