Тэмцээн, таних тэмдгийн талаархи үдийн хоолны яриа

Тэмцээн ба танихуйн тухай өглөөний ярианы зорилго нь оюутнуудын санаа бодлыг хуваалцах аюулгүй орчныг бүрдүүлэх явдал юм.eliарьсны өнгө, таних тэмдэгтэй холбоотой туршлага, туршлага. Оюутнууд зөвхөн өөрсдийн туршлагаа хуваалцахаас гадна сургуулийн доторх олон талт байдлыг ашиглах арга ухааныг санал бодлоо хуваалцав. Багш нар харилцан ярианы нэг хэсэг болох эсвэл энэ бүлгийг хамтран ивээн тэтгэхийг урьж байна.

Тэмцээн, таних тэмдгийн талаархи үдийн хоолны яриа Мягмар гарагт үдийн хоолны үеэр болно (11:00 - 11:40).

Клубын ивээн тэтгэгч

Моника Лозано Кальдерагийн зураг

Хатагтай Моника Лозано Калдера
monica.lozanocaldera @apsva.us