Цэргийн албан тушаалын тухай мэдээлэл

Цэргийн албан тушаалын тухай мэдээлэл

Цэргийн академийн талаар нэмэлт мэдээлэл

Цэргийн шалгалт өгөх тухай мэдээлэл

  • ASVAB карьерын хайгуулын хөтөлбөр - Энэхүү хөтөлбөр нь оюутнуудад өөрсдийгөө болон ажлын ертөнцийн талаар илүү ихийг олж мэдэх, сэтгэл ханамжтай мэргэжлүүдийг олж илрүүлэх, судлах, зорилгоо хэрэгжүүлэх үр дүнтэй стратеги боловсруулахад туслах зорилготой юм.