Эцэг эхийн бүлгүүд / Grupos para Padres

Арлингтон дахь ажил мэргэжлийн төв нь хэд хэдэн Эцэг эхийн байгууллагуудтай. Илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл тэдний хуудсанд зочилно уу.

  • Arlington Tech Зөвлөх зөвлөл - ТХГН-ийн үүрэг гүйцэтгэдэг ашгийн бус холбоо Arlington Tech
  • ACC Grupo Hispano - El objetivo de ACC Grupo Hispano es mantener la comunicación abierta y eficaz entre la escuela y la comunidad hispana y también mantenernos informados de las oportunidades que Arlington Career Center nos ofrece.