Эгч дугуйлан

Эгч дугуйлан бол Карьерийн төвийн Африк-Америк охидын манай хүн амд үйлчлэхэд зориулагдсан affinity group юм. Бидний зорилго бол эдгээр залуу хар арьст эмэгтэйчүүдийг өртөх, харилцаа холбоо тогтоох замаар өөртөө итгэх итгэлийг нь бэхжүүлэх замаар чадваржуулах явдал юм. Бид сэтгэлгээ, зорилго тодорхойлох, нийгмийн шударга ёсны санаачлагууд, коллеж, ажил мэргэжлийн мэдлэг зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэх болно.

Эгчийн тойрог нь Даваагаас Пүрэв гарагуудад харваачдын үеэр хуралдаж, долоо хоног бүрийн лхагва гаригт клубын уулзалт хийдэг.

 

Клубын ивээн тэтгэгчид

2022 цагт Shot 09-22-1.51.01 Дэлгэц

Доктор Мириам Томас
miriam.thomas @apsva.us

Хатагтай Кристина Хоган
christina.hogan@apsva.us

 

Олон нийтийн түнш

Хатагтай Тинека Риз

Хатагтай Тинека Риз
tinequas@yahoo.com