Эгч дугуйлан

Эгч дугуйлан бол Карьерийн төвийн Африк-Америк охидын манай хүн амд үйлчлэхэд зориулагдсан affinity group юм. Бидний зорилго бол эдгээр залуу хар арьст эмэгтэйчүүдийг өртөх, харилцаа холбоо тогтоох замаар өөртөө итгэх итгэлийг нь бэхжүүлэх замаар чадваржуулах явдал юм. Бид сэтгэлгээ, зорилго тодорхойлох, нийгмийн шударга ёсны санаачлагууд, коллеж, ажил мэргэжлийн мэдлэг зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэх болно.

Эгчийн дугуйлан Даваа гарагт CC Support болон 3 долоо хоног тутмын 20:XNUMX цагт уулзах болно.

 

Клубын ивээн тэтгэгч

Хатагтай Тинека Риз

Хатагтай Тинека Риз
tinequa.reese @apsva.us