SkillsUSA

Аас SkillsUSA вэбсайт:

"SkillsUSA нь худалдаа, техникийн болон чадварлаг үйлчилгээний ажил мэргэжлүүд, түүний дотор эрүүл мэндийн мэргэжлүүд болон цаашдын боловсрол эзэмшихээр бэлтгэж буй ахлах сургууль, коллеж, дунд ангийн сурагчдад үйлчилдэг үндэсний гишүүнчлэлийн холбоо юм. SkillsUSA нь Америкийг чадварлаг боловсон хүчинтэй болгохын тулд хамтран ажиллаж буй оюутан, багш, үйлдвэрлэлийн түншлэл юм. SkillsUSA оюутан тус бүрийг тэргүүлэхэд нь тусалдаг. ”

SkillsUSA хүрээний зураг