Алхам баг

Step Team бол гар, хөлийн хэмнэл, цэргийн сургуулилт, орчин үеийн бүжгийн хөдөлгөөн зэргийг тогтмол хийдэг бүжгийн хамтлаг юм. Step Team нь бүлгийн гишүүдийн эрдэм шинжилгээ, нийгэм, хувь хүний ​​хөгжлийг ахиулдаг.

 

Клубын ивээн тэтгэгчид

Хатагтай Тинека Риз

Хатагтай Тинека Риз
tinequa.reese @apsva.us