apsүндсэн

IX гарчиг мэдээлэл

IX нэрийн сайтын зохицуулагч:

Рэйчел Бауэрман
Туслах Захирал
Арлингтон дахь ажил мэргэжлийн төв
703-228-5800
rachel.bowerman@apsva.us

 

APS IX гарчиг вэб сайт:

https://www.apsva.us/title-ix/