Người chiến thắng giải thưởng quốc gia năm 2021

Người chiến thắng giải thưởng DAR 2021 năm 1812
Giải thưởng Con gái năm 2021 của Hiệp hội Quốc gia năm 1812
Giải thưởng Khu vực tài phán phía Nam của Scotland Rites
Giải thưởng Khu vực tài phán phía Nam của Scotland Rites
Giải thưởng Con trai của Cách mạng Mỹ
Giải thưởng Con trai của Cách mạng Mỹ
Giải thưởng National Sojourners Americanism
Giải thưởng National Sojourners Americanism
Con gái của Giải thưởng Cách mạng Hoa Kỳ
Con gái của Giải thưởng Cách mạng Hoa Kỳ
Giải thưởng Hiệp hội nhập ngũ đã nghỉ hưu
Giải thưởng Hiệp hội nhập ngũ đã nghỉ hưu
Giải thưởng Khu vực tài phán phía Nam của Scotland Rites
Giải thưởng Trái tim Tím trong Quân đội
Giải thưởng Cựu chiến binh trong các cuộc chiến tranh nước ngoài
Giải thưởng Cựu chiến binh trong các cuộc chiến tranh nước ngoài
Tổ chức dự trữ giải thưởng
Tổ chức dự trữ giải thưởng
Giải thưởng Hiệp hội Sĩ quan Quân đội
Giải thưởng của Hiệp hội Sĩ quan Quân đội Hoa Kỳ
Giải thưởng cựu chiến binh Mỹ
Giải thưởng cựu chiến binh Mỹ
Huân chương Quân sự của các cuộc Chiến tranh Thế giới
Giải thưởng Huân chương Quân sự trong các cuộc Chiến tranh Thế giới
Giải thưởng Học giả Legion của Mỹ
Giải thưởng Học giả Legion của Mỹ
Giải Daedalian
Giải Daedalian
Giải thưởng Hiệp hội Không quân
Giải thưởng Hiệp hội Không quân