Khám phá Khoa học Động vật

Khoa Khoa học Động vật đã có một nỗ lực phối hợp để làm việc với các giáo viên khác trong quận. Điều này liên quan đến việc đưa động vật đến các trường tiểu học khác nhau cũng như cho phép học sinh đến phòng thí nghiệm của Trung tâm Hướng nghiệp để tham gia các chuyến đi thực tế. Nhân viên Khoa học Động vật sẵn sàng thăm khám từ 9:45 - 11:00. Hãy nhớ tính toán thời gian di chuyển khi lập lịch trình. Các chuyến đi thực địa đến phòng thí nghiệm Khoa học Động vật có thể được lên lịch từ 8:00 - 9:24, 11:32 - 12:55 và 1:40 - 3:00. Nếu bạn muốn lên kế hoạch cho một chuyến đi thực tế đến phòng thí nghiệm Khoa học Động vật hoặc một chuyến thăm lớp học của bạn trong năm nay, vui lòng liên hệ Jason Re.

Sự kiện Halloween FFA

Đêm thư viện của Abingdon