Con đường sinh viên

Chương trình Khoa học Động vật là bước đệm cho thế giới làm việc cũng như để nâng cao trình độ học vấn tại các cơ sở đào tạo hệ hai năm và bốn năm. Chương trình làm việc với nhiều doanh nghiệp địa phương liên quan đến động vật để cung cấp cơ hội thực tập cho sinh viên quan tâm.

Vị trí thực tập:

Các Công việc Liên quan đến Động vật do Sinh viên Tốt nghiệp Chương trình Khoa học Động vật đảm nhiệm:

 • Nhân viên kiểm soát động vật
 • Công nhân nơi trú ẩn động vật
 • Nhân viên giữ trẻ Doggie
 • Nhà giáo dục môi trường
 • Chú rể
 • Park Ranger / Nhà tự nhiên học
 • Nhân viên cửa hàng thú cưng
 • Bác sĩ thú y
 • Kỹ thuật viên thú y
 • Nhà sinh vật học hoang dã
 • Zookeeper

Giáo dục Đại học do Sinh viên tốt nghiệp Chương trình Khoa học Động vật theo học: