Hệ thống giáo dục dành cho thanh thiếu niên trên ô tô

may-04

Chương trình Công nghệ Ô tô của Trung tâm Nghề nghiệp Arlington được Chứng nhận AYES, có nghĩa là nó đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chương trình giảng dạy, công cụ, thiết bị, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của học sinh và chứng chỉ giáo viên. AYES là sự hợp tác giữa các nhà sản xuất ô tô tham gia, các đại lý tham gia và các chương trình ô tô thứ cấp được lựa chọn. Nó được thiết kế để khuyến khích những người trẻ tuổi xem xét sự nghiệp thỏa mãn trong dịch vụ ô tô bán lẻ và chuẩn bị cho họ cho các vị trí nghề nghiệp mới bắt đầu hoặc các nghiên cứu nâng cao về công nghệ ô tô. Thông qua chương trình này, sinh viên có cơ hội được thực tập mùa hè được trả lương tại một đại lý địa phương làm việc với Kỹ thuật viên bậc thầy. Để biết thêm thông tin về AYES, hãy nhấp vào liên kết sau đến trang web của họ. www.AYES.org