Sự Kiện

Sự Kiện

Tháng XNUMX - Bữa sáng ở trường trở lại trường

Tháng XNUMX- Học sinh AYES được xác định

Tháng XNUMX / XNUMX- AYES Chiếu bóng tại các đại lý tham gia và cửa hàng độc lập

Tháng XNUMX - AYES Mentor Tiệc - được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Washington DC Auto Show

Tháng Giêng- Cuộc thi Ô tô Kỹ năng Hoa Kỳ

Tháng XNUMX- Cuộc thi cấp Bang về Ô tô Kỹ năng Hoa Kỳ

Tháng XNUMX - Ngày phỏng vấn đại lý / sinh viên tại Trung tâm nghề nghiệp

Các cuộc phỏng vấn tháng XNUMX / tháng XNUMX- AYES cho kỳ thực tập mùa hè