Mô tả khóa học

Công nghệ hàng không
(Các) điều kiện tiên quyết: Học sinh phải đủ mười lăm tuổi trước khi hoàn thành khóa học.

Công nghệ Hàng không giới thiệu về thế giới hàng không và ngành hàng không vũ trụ. Nó được thiết kế cho những sinh viên có ý định theo đuổi đào tạo phi công hoặc các lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến hàng không. Đây là một trong bốn khóa học duy nhất ở Khối thịnh vượng chung Virginia mà học sinh được lái máy bay thực sự. Nội dung khóa học bao gồm các nghề nghiệp trong hàng không và vũ trụ, lịch sử hàng không, nguyên tắc bay, hệ thống máy bay và hiệu suất, khí tượng học cho phi công, giải thích dữ liệu thời tiết, điều hướng cơ bản, điều hướng điện tử, sinh lý hàng không, lập kế hoạch bay và ra quyết định. Học sinh được huấn luyện bay trong mô phỏng bay chuyển động hoàn toàn và bay tĩnh và tham gia vào hai chuyến bay thực tế trên máy bay tại một sân bay địa phương. Chương trình học được làm phong phú với các chuyến đi thực tế đến Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ Smithsonian, Sân bay Quốc gia Reagan và Trung tâm Trình diễn Chuyến bay của Lockheed Martin.

  • Chứng nhận: Sinh viên sẽ tham gia kỳ thi viết về kiến ​​thức hàng không của Cục Hàng không Liên bang (FAA) để lấy giấy phép phi công tư nhân