Sửa chữa va chạm ô tô I

Sửa chữa va chạm ô tô I
Điều kiện tiên quyết: Không có

Trong ngành sửa chữa ô tô toàn cầu, nhu cầu ngày càng tăng đối với các kỹ thuật viên thân ô tô có trình độ. Trong khóa học này, sinh viên được dạy về phân tích phi kết cấu, sửa chữa hư hỏng và hàn. Học sinh làm việc với nhiều loại vật liệu khác nhau, sử dụng các kỹ thuật hoàn thiện kim loại và lấp đầy cơ thể để chuẩn bị bề mặt và sửa chữa các tấm. Ngoài ra, sinh viên thực hành an toàn cửa hàng và có được các kỹ năng nghề nghiệp.

 

Liên hệ:

Ông Wilmer Castro

Wilmer Castro
wilmer.castro @apsva.us
Giáo viên sửa chữa va chạm ô tô