Lộ trình học về sửa chữa va chạm ô tô

THÔNG TIN ĐỐI TÁC

 • Trung tâm Dịch vụ Hoa Kỳ
 • Cung cấp thân xe ô tô Mattos
 • Cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia
 • Chevrolet Rosenthal
 • Cơ thể tự động quang phổ
 • Thân xe ô tô Wagon Works, Alexandria

HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

Xe do cộng đồng quyên góp được sinh viên sửa chữa và đấu giá trực tuyến tại www.publicsurplus.com. Tiền thu được từ việc bán xe này được sử dụng để mua các công cụ và thiết bị mới nhất cho chương trình ô tô. Ngay cả những chiếc ô tô rất cũ và hư hỏng có thể được sử dụng để dạy học sinh. Quý khách quan tâm muốn tặng xe vui lòng liên hệ Wilmer Castro.

CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

 • Kỹ thuật viên sửa chữa va chạm
 • Kỹ thuật viên sơn
 • Trình cài đặt kính
 • Nhà chế tạo xe đua
 • Đại diện bán hàng của công ty sơn
 • Điều chỉnh bảo hiểm
 • Body Shop Quản lý
 • Chủ cửa hàng sửa chữa va chạm
 • Người định giá
 • Nhà chế tạo ô tô tùy chỉnh
 • Người phục chế xe cổ
 • Nghệ sĩ / Kỹ thuật viên sơn tùy chỉnh
 • Thợ hàn công nghiệp

CÁC DOANH NGHIỆP KHU VỰC ĐANG CÓ SINH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

 • Bảo hiểm trang trại nhà nước
 • mốc né tránh
 • Lindsey Cadillac
 • Chevrolet Rosenthal
 • Trung tâm Dịch vụ Hoa Kỳ
 • Trung tâm va chạm của Jerry

NỘI DUNG

 • Trung tâm Dịch vụ Hoa Kỳ (Mercedes Benz)
 • Rosenthal Chevy Auto Body Arlington và Sterling
 • Thân xe tự động Falls Church
 • Brown Nissan Auto Body
 • Thân xe tự động Bimmers
 • Cơ thể tự động quang phổ