Câu lạc bộ Viết sáng tạo

Câu lạc bộ viết sáng tạo dành cho bất kỳ học sinh nào thích sáng tạo qua ngôn từ. Thứ Ba hàng tuần, câu lạc bộ viết sáng tạo họp trong CC-Support. Chúng tôi có thời gian để viết cùng nhau, chia sẻ ý tưởng và tham gia các cuộc thi. Học sinh được hoan nghênh làm việc về thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản phim, tiểu thuyết của người hâm mộ, hoặc hồi ký. Công việc được xuất bản sắp ra mắt! Liên hệ với Bà Graham-McFarlane để biết thêm thông tin.

Câu lạc bộ Viết sáng tạo họp vào Thứ Ba trong thời gian Hỗ trợ CC.

 

Nhà tài trợ Câu lạc bộ

 

Bà Graham-McFarlane
leah.mcfarlane @apsva.us