An ninh mạng

An ninh mạng I: Mạng 
Điều kiện tiên quyết: Đăng ký đồng thời với An ninh mạng I: Quản trị hệ thống (26655); An ninh mạng I: Giao thức Viễn thông & Định tuyến (26656); An ninh mạng I: Hệ điều hành (26654)

Khóa học này phát triển các kỹ năng cần thiết của học sinh để trở thành kỹ thuật viên mạng, kỹ thuật viên máy tính, thợ lắp đặt cáp và kỹ thuật viên bàn trợ giúp. Nó cung cấp giới thiệu thực hành về mạng và internet, sử dụng các công cụ và phần cứng thường thấy trong môi trường gia đình và doanh nghiệp nhỏ. Phòng thí nghiệm bao gồm cài đặt PC, kết nối internet, kết nối không dây, chia sẻ tệp và in, cũng như cài đặt bảng điều khiển trò chơi, máy quét và máy ảnh. Ngoài ra, sinh viên sẽ trở nên thành thạo Microsoft Office, bao gồm xử lý văn bản, bảng tính, cơ sở dữ liệu và phần mềm trình bày để thể hiện các kỹ năng cần thiết cho kỹ năng đọc viết kỹ thuật số.

  • Tín chỉ đại học: Khóa học này có thể được đăng ký kép tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA) với tên gọi ITE 115 với tổng số 3 tín chỉ tại NOVA đang chờ NOVA chấp nhận. Các yêu cầu đầu vào NOVA phải được đáp ứng trước khi đăng ký. Nội dung của khóa học này được giảng dạy ở trình độ cao đẳng. Hãy tham khảo ý kiến ​​của nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết.
  • Bản thân sinh viêncted tín chỉ đã được xác minh có thể kiếm được bằng cách vượt qua chứng chỉ ngành liên quan đến khóa học.

An ninh mạng I: Hệ điều hành
Điều kiện tiên quyết: Đăng ký đồng thời với An ninh mạng I: Mạng (26653); An ninh mạng I: Quản trị Hệ thống (26655); An ninh mạng I: Giao thức Viễn thông & Định tuyến (26656)

Khóa học này giới thiệu cho sinh viên quy trình và thủ tục thiết kế mạng và an ninh mạng cho mạng cá nhân và doanh nghiệp. Sinh viên tuân theo quy trình thiết kế tiêu chuẩn để mở rộng và nâng cấp từng mạng, bao gồm thu thập yêu cầu, chứng minh khái niệm và quản lý dự án. Tập trung hướng dẫn về cài đặt, cấu hình và quản trị hệ điều hành Windows và / hoặc Linux, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng Linux như một máy khách và máy trạm mạng.

  • Tín chỉ đại học: Khóa học này có thể được đăng ký kép tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA) với tên ITN 106 với tổng số 3 tín chỉ tại NOVA đang chờ NOVA chấp nhận. Các yêu cầu đầu vào NOVA phải được đáp ứng trước khi đăng ký. Nội dung của khóa học này được giảng dạy ở trình độ cao đẳng. Hãy tham khảo ý kiến ​​của nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết.
  • Bản thân sinh viêncted tín chỉ đã được xác minh có thể kiếm được bằng cách vượt qua chứng chỉ ngành liên quan đến khóa học.

An ninh mạng I: Quản trị Hệ thống
(Các) điều kiện tiên quyết: Đăng ký đồng thời với An ninh mạng I: Mạng (26653); An ninh mạng I: Giao thức Viễn thông & Định tuyến (26656); An ninh mạng I: Hệ điều hành (26654)

Khóa học này cung cấp cho sinh viên hướng dẫn tổng quan cơ bản về định tuyến và truy cập từ xa, địa chỉ và bảo mật. Nó cũng giúp sinh viên làm quen với các máy chủ cung cấp dịch vụ e-mail, không gian web, bảo mật và quyền truy cập được xác thực. Sinh viên được học về các kỹ năng mềm cần thiết để quản trị hệ thống và cấu hình phần cứng cơ bản. Bao gồm hướng dẫn được thiết kế đặc biệt để cung cấp cho sinh viên kiến ​​thức cơ bản về cấu hình phần cứng và phần mềm cũng như an ninh mạng. Bao gồm việc cài đặt các thiết bị ngoại vi khác nhau cũng như các thành phần phần cứng hệ thống cơ bản.

  • Tín chỉ đại học: Khóa học này có thể được đăng ký kép tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA) với tên ITN 101 với tổng số 3 tín chỉ tại NOVA đang chờ NOVA chấp nhận. Các yêu cầu đầu vào NOVA phải được đáp ứng trước khi đăng ký. Nội dung của khóa học này được giảng dạy ở trình độ cao đẳng. Hãy tham khảo ý kiến ​​của nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết.
  • Bản thân sinh viêncted tín chỉ đã được xác minh có thể kiếm được bằng cách vượt qua chứng chỉ ngành liên quan đến khóa học.

An ninh mạng I: Giao thức Viễn thông & Định tuyến
Điều kiện tiên quyết: Đăng ký đồng thời với An ninh mạng I: Mạng (26653); An ninh mạng I: Quản trị Hệ thống (26655); An ninh mạng I: Hệ điều hành (26654)

Khóa học này giúp sinh viên làm quen với các ứng dụng và giao thức thiết bị được cài đặt trong mạng doanh nghiệp, tập trung vào mạng chuyển mạch, các yêu cầu về Điện thoại IP và bảo mật. Nó cũng giới thiệu các giao thức định tuyến khác nhau. Các bài tập thực hành, bao gồm cấu hình, cài đặt và khắc phục sự cố, củng cố việc học của học sinh. Khóa học cũng khảo sát hệ thống truyền dữ liệu, đường truyền thông tin, tập dữ liệu, mạng, phương thức truyền, giao thức và giao diện. Nhấn mạnh cấu trúc và hoạt động của mạng.

  • Tín chỉ đại học: Khóa học này có thể được đăng ký kép tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA) với tên ITN 171 với tổng số 3 tín chỉ tại NOVA đang chờ NOVA chấp nhận. Các yêu cầu đầu vào NOVA phải được đáp ứng trước khi đăng ký. Nội dung của khóa học này được giảng dạy ở trình độ cao đẳng. Hãy tham khảo ý kiến ​​của nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết.
  • Bản thân sinh viêncted tín chỉ đã được xác minh có thể kiếm được bằng cách vượt qua chứng chỉ ngành liên quan đến khóa học.

Liên hệ:

Cô Alicia Gallaugher

Alicia Gallaugher
alice.gallaugher @apsva.us
Giáo viên bảo mật mạng