Thiết kế & Quản lý Cơ sở dữ liệu

Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Công nghệ (26116)

Khóa học này bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu và lập trình Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL). Sinh viên nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản về cơ sở dữ liệu, bao gồm phát triển cơ sở dữ liệu, modeling, thiết kế và chuẩn hóa. Ngoài ra, sinh viên còn được giới thiệu về lập trình cơ sở dữ liệu. Học sinh có được các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để sử dụng các tính năng của phần mềm cơ sở dữ liệu và lập trình để quản lý và kiểm soát việc truy cập vào dữ liệu. Học sinh sẽ chuẩn bị cho kỳ thi đầu tiên trong hai kỳ thi lấy chứng chỉ.

  • Tín chỉ đại học: Khóa học này có thể được đăng ký kép tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA) là 1TD 256 với tổng số 3 tín chỉ đang chờ NOVA chấp nhận. Các yêu cầu đầu vào NOVA phải được đáp ứng trước khi đăng ký. Nội dung của khóa học này được giảng dạy ở trình độ cao đẳng. Hãy tham khảo ý kiến ​​tư vấn của bạn để biết thêm chi tiết

Liên hệ:

Jeff Elkner
jeffrey.elkner @apsva.us
Giáo viên Thiết kế & Quản lý Cơ sở dữ liệu