Giới thiệu về Đăng ký kép

Biểu trưng đăng ký képĐăng ký kép là gì?

 • Sinh viên có thể kiếm được tín chỉ đại học thông qua Cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia (NOVA) khi vẫn còn học trung học, hiện tại miễn phí
 • Các khóa học chứa nội dung và thảo luận cấp đại học
 • Các lớp học có thể đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp trung học và / hoặc được sử dụng để nâng cao chương trình giảng dạy
 • Điểm được liệt kê trên bảng điểm NOVA; có thể ảnh hưởng đến các quyết định tuyển sinh trong tương lai và hỗ trợ tài chính
 • Các khóa học được cung cấp tại Trung tâm Hướng nghiệp Arlington

Lợi ích của việc đăng ký kép

 • Kiếm tín chỉ đại học khi vẫn còn học trung học
 • Tiếp xúc với công việc ở trình độ đại học
 • Làm quen với các thủ tục và thực hành giáo dục đại học
 • Phát triển kinh nghiệm thực tế trong một lĩnh vực đã chọn
 • Cơ hội trải nghiệm để nâng cao kiến ​​thức học thuật và cá nhân trong các lĩnh vực quan tâm
 • Thể hiện động lực cho các nhà tuyển dụng và / hoặc các tổ chức giáo dục trong tương lai

 

Liên hệ:

Cô Deirdre Magro

Deirdre E. Magro
dmagro@nvcc.edu
Cố vấn NOVA / Huấn luyện viên nghề nghiệp cho Trung tâm nghề nghiệp Arlington