Giáo dục Mầm non II

Giáo dục Mầm non II (28236)
(Các) điều kiện tiên quyết: Giáo dục Mầm non I, hoặc Phát triển & Nuôi dạy Trẻ em; Ngoài ra, có thể cần xét nghiệm lao tố trên da và / hoặc chụp X quang phổi.

Khóa học này tiếp tục nâng cao kỹ năng dạy trẻ nhỏ của học viên. Học sinh làm quen với đầy đủ các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Giáo dục Mầm non và tập trung vào những trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Học sinh thực hiện nhiều hoạt động trong chương trình Mầm non thông qua các vị trí thực địa.

  • Tín chỉ đại học: Khóa học này có thể được đăng ký kép tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia (NOVA) với tư cách là CHD 165 3 tín chỉ tại NOVA. Các yêu cầu đầu vào NOVA phải được đáp ứng trước khi đăng ký. Nội dung của khóa học này được giảng dạy ở trình độ cao đẳng. Hãy tham khảo ý kiến ​​của nhân viên tư vấn để biết thêm chi tiết.
  • Chứng chỉ: Hoàn thành Giáo dục Mầm non I & II sẽ giúp học sinh đạt được Chứng chỉ Quốc gia về Phát triển Trẻ em (CDA).

Liên hệ:

Bà Ruth Bilodeau

Ruth Bilodeau
ruth.bilodeau @apsva.us
Giáo viên Sư phạm Mầm non