Câu lạc bộ phim

Câu lạc bộ phim dành cho bất kỳ ai thích xem và thảo luận về phim và / hoặc muốn tìm hiểu thêm về phim và nhận các đề xuất. Trong các cuộc họp, chúng tôi sẽ thảo luận về một bộ phim mà chúng tôi đã chỉ định trong cuộc họp trước đó. Sinh viên sẽ không phải thuê phim mà sẽ được cung cấp miễn phí. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về bối cảnh và lịch sử của cách thức (về mặt kỹ thuật) và lý do làm bộ phim, đồng thời thảo luận lý do tại sao bộ phim có thể giành được một số giải thưởng nhất định dựa trên diễn xuất, kỹ thuật quay phim và các kỹ năng khác.

Câu lạc bộ điện ảnh là một câu lạc bộ do sinh viên điều hành và gặp gỡ trong chương trình Hỗ trợ CC hàng tuần vào các ngày thứ Sáu.

Nhà tài trợ Câu lạc bộ

Tiến sĩ Michelle Van Lare

Tiến sĩ Michelle Van Lare
michelle.vanlare @apsva.us