Nghề Y tế Sinh viên Hoa Kỳ (HOSA)

Tổ chức Sinh viên Kỹ thuật và Nghề nghiệp: Y tế Nghề nghiệp Sinh viên Hoa Kỳ (HOSA)

Sứ mệnh: Trao quyền cho HOSA-Chuyên gia Y tế Tương lai trở thành những nhà lãnh đạo trong cộng đồng y tế toàn cầu thông qua giáo dục, hợp tác và kinh nghiệm, phát triển năng lực lãnh đạo và kỹ năng HOSA thông qua một chương trình động lực, nhận thức và công nhận, là một phần không thể thiếu của Y tế Khoa học giáo dục.

Chương của Trung tâm Hướng nghiệp Arlington của HOSA họp hai tuần một lần vào các ngày Thứ Ba lúc 3:15 chiều.

Nhà tài trợ Câu lạc bộ

Bà Sidra Kalsoom

Bà Sidra Kalsoom
sidra.kalsoom @apsva.us