Buổi trưa nói chuyện về chủng tộc và bản sắc

Mục tiêu của Buổi nói chuyện trưa về Chủng tộc & Bản sắc này là tạo ra một môi trường an toàn để học sinh chia sẻ những suy nghĩ của mình.eling và kinh nghiệm liên quan đến chủng tộc và danh tính. Học sinh không chỉ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân mà còn suy nghĩ về các cách để tận dụng sự đa dạng trong trường. Các giáo viên được hoan nghênh tham gia vào cuộc trò chuyện hoặc đồng tài trợ cho nhóm này.

Buổi nói chuyện trưa về Chủng tộc và Bản sắc sẽ diễn ra vào các ngày Thứ Ba trong bữa trưa (11:00 - 11:40 sáng).

Nhà tài trợ Câu lạc bộ

Ảnh của Monica Lozano Caldera

Bà Monica Lozano Caldera
monica.lozanocaldera @apsva.us