Nhân viên văn phòng chính

Nhân viên văn phòng chính 2021-2022

Bethany Solano
bethany.solano @apsva.us
Trợ lý hành chính giáo dục
Lên lịch họp Giáo dục đặc biệt
Đồi Olga
olga.hill @apsva.us
Trợ lý hành chính giáo dục
Lễ tân Greeter; Hỗ trợ AP
Cô Sharon Solorzano Cô Julie Frye
Sharon Solórzano
sharon.solorzano @apsva.us
Chuyên gia chấm công
Julie Frye
julianne.frye @apsva.us
Trợ lý hành chính giáo dục, điểm danh
Bà Virginia Barrow Bà Ada Contreras
Virginia Barrow
virginia.barrow @apsva.us
Điều phối viên hành chính giáo dục
Hỗ trợ quản trị viên
Ada Contreras
ada.contreras @apsva.us
Đăng ký
Bà Pat Shackleford Ông Eddy Reyes
Patricia Shackleford
Patricia.roseboro @apsva.us
Trợ lý tài nguyên bảo mật
Edwin Reyes
edwin.reyes @apsva.us
Trợ lý tài nguyên bảo mật

Ông Deshaun Braxton
Bà Terry Lau
Deshaun Braxton
deshaun.braxton @apsva.us
Trợ lý tài nguyên bảo mật
Terry Lau
lai.lau @apsva.us
Thủ quỹ