Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc

Model United Nations (Model UN) là câu lạc bộ chuẩn bị và tham gia các hội nghị của Model UN trong suốt cả năm. Các hội nghị mô hình của Liên hợp quốc là mô phỏng của sinh viên về quá trình tiến hành của Liên hợp quốc. Học sinh, hoặc đại biểu, tham gia vào các cuộc tranh luận bằng cách đại diện cho các quốc gia mà họ được chỉ định. Các đại biểu sẽ nghiên cứu về quốc gia của họ và các vấn đề họ đang tranh luận. Tại các hội nghị, thường được tổ chức vào thứ Bảy, sinh viên sẽ gặp gỡ với hàng trăm sinh viên khác để giải quyết các vấn đề của thế giới.

Model UN là một câu lạc bộ do sinh viên điều hành, dành cho tất cả sinh viên. Chúng tôi gặp nhau vào thứ Hai hàng tuần sau giờ học tại phòng 248.

Để tham gia, vui lòng điền vào biểu mẫu quan tâm này: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeodBSa_lFsjN0i_VwOZgBE9tTIqjEc9vKNj4BKsbW6NzNCig/viewform

Để biết thêm thông tin về các cuộc họp của câu lạc bộ hoặc các hội nghị sắp tới, hãy liên hệ với nhà tài trợ câu lạc bộ: Ông Darragh (ian.darragh @apsva.us).

 

Nhà tài trợ Câu lạc bộ

Ông Ian Darragh

Ông Darragh
ian.darragh @apsva.us