Công nghệ Hình ảnh & Video

Công nghệ Hình ảnh & Video I

Công nghệ Hình ảnh giới thiệu cho sinh viên những nguyên tắc cơ bản của nhiếp ảnh đồng thời nhấn mạnh vào hình ảnh kỹ thuật số. Sinh viên nghiên cứu sự phát triển của nhiếp ảnh như một phương tiện truyền thông và sự phát triển của nó trong lĩnh vực kỹ thuật số. Học sinh học cách sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh để thao tác trên ảnh kỹ thuật số.

Công nghệ Hình ảnh & Video II

Khóa học này cung cấp cho sinh viên cơ hội thực hành để nghiên cứu tất cả các khía cạnh của sản xuất video và truyền thông. Học sinh sẽ lên ý tưởng, lập kế hoạch và đóng góp thông qua tất cả các giai đoạn sản xuất: tiền sản xuất, sản xuất và hậu sản xuất. Ngoài ra, sinh viên sẽ thực hành các phương pháp thu thập và ghi lại thông tin và tạo nội dung mới lạ để tạo ra nhiều sản phẩm video và phương tiện trong khi vận hành phần mềm chỉnh sửa studio và thiết bị video và âm thanh.

* Cần đăng ký đồng thời vào Công nghệ Hình ảnh & Video I & II

Liên hệ:

John đầu gỗ
john.woodhead @apsva.us
Giáo viên Công nghệ Hình ảnh & Video I & II