Diễn biến ACC

Các thông báo phát sóng là nỗ lực hợp tác giữa Ông Henry Hines, Ông Tom O 'Day, các sinh viên ngành Sản xuất Truyền hình, Bà Yesenia Martinez, Bà Astin Alexander. Các chương trình phát sóng nhằm giúp sinh viên duy trì kết nốicted với các câu lạc bộ, hoạt động và sự kiện trong suốt năm học. Nếu bạn có một thông báo mà bạn muốn xem bao gồm, vui lòng hoàn thành ACC Diễn ra Biểu mẫu Google.

Dưới đây là Diễn biến ACC của bạn vào ngày 13 tháng XNUMX:

Dưới đây là Diễn biến ACC của bạn cho ngày 11 tháng XNUMX:

Đây là Diễn biến ACC của bạn cho ngày 18 tháng XNUMX:

Đây là Diễn biến ACC của bạn cho ngày 4 tháng XNUMX:

Hãy xem Dr. Pepvideo Vật lý trị liệu hoàn chỉnh của per tại đây:  https://youtu.be/j8B_8v9dKhU

Đây là Diễn biến ACC của bạn cho ngày 21 tháng XNUMX: