Xin chúc mừng Lớp ACC năm 2022!

Lễ Bắt đầu Tốt nghiệp năm 2022 diễn ra vào ngày 14 tháng XNUMX, tại Thính phòng của Trường Trung học Washington Liberty 

Thay mặt cho toàn thể nhân viên tại ACC, tôi muốn cảm ơn tất cả các sinh viên tuyệt vời của chúng tôi vì một năm đáng kinh ngạc. Điều đó không hề dễ dàng nhưng chúng ta đã cùng nhau trở nên mạnh mẽ hơn và gắn kết hơncted. Một lời kêu gọi to lớn đối với Lớp 2022! Chúng tôi rất tự hào về bạn và sẽ nhớ bạn và gửi bạn đi khi biết rằng bạn sẽ luôn có một vị trí trong trái tim của chúng tôi! Xin chúc mừng!

Trân trọng,

Margaret Chung

Hiệu trưởng