Chuẩn bị cho Capstone - Lớp 11

Xem Capstone Khởi chạy trình chiếu

Capstone Timeline cho lớp 11

Sau đây là thời gian gợi ýeline đó lớp 11 Arlington Tech học sinh sẽ theo dõi để chuẩn bị cho Capstone kinh nghiệm. Ngày và giờ chính thức của sự kiện sẽ được chia sẻ với học sinh và gia đình qua email và Canvas tin nhắn hộp thư đến.

  • Tháng mười một: Capstone Khởi chạy cho sinh viên và gia đình
  • Tháng mười hai: Tiếp tục hội thảo trong thời gian Hỗ trợ CC
  • Tháng một: Hội thảo thư xin việc trong thời gian Hỗ trợ CC
  • Tháng Hai: Mô phỏng kinh nghiệm phỏng vấn
  • Tháng Ba: nhiệm vụ đến hạn - sinh viên phải hoàn thành 1 cuộc phỏng vấn thông tin
  • có thể: Kết thúc Capstone vị trí với cố vấn đối tác
  • Tháng Sáu: Gặp gỡ với Capstone điều phối viên và Capstone cố vấn đối tác
  • Tháng XNUMX của năm cuối cấp: Sau cùng Capstone mẫu thỏa thuận đã ký và tại chỗ
  • Tháng Tám tháng Chín: Bắt đầu làm việc