Giới thiệu về Học viện Anh ngữ

Logo của Học viện Anh ngữ

Sứ Mệnh: cung cấp một môi trường học tập hỗ trợ, giống như gia đình, nơi học sinh cảm thấy gắn kếtcted và phát triển mạnh.

Tầm Nhìn: để phát triển những sinh viên có năng lực sẵn sàng để thành công trong đại học và việc làm.

 

 

Lớp 9 - 12
Việc nhập học vào Học viện Anh ngữ được thực hiện bởi Điều phối viên chương trình.

Chương trình này là dành cho HILT/HILTEX học sinh (dưới 21 tuổi) quan tâm đến việc hoàn thành bằng tốt nghiệp trung học trong khi học các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ thuật có giá trị. Học sinh được hưởng lợi từ:

 • lớp học nhỏ kích cỡ
 • hỗ trợ cá nhân
 • đào tạo nghề nghiệp và kỹ thuật (dẫn đến chứng chỉ / giấy phép)
 • tín chỉ đại học thông qua đăng ký kép
 • lời khuyên cá nhân và nhómeling
 • dạy kèm trước và sau giờ học
 • tư vấn

Giới thiệu đến Học viện Anh ngữ bao gồm những sinh viên:

 • có thể được hưởng lợi từ một môi trường học thuật nhỏ hơn, hỗ trợ,
 • cần thêm thời gian để hoàn thành chương trình trung học và / hoặc
 • quan tâm đến giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật

Liên hệ:

Bà Amanda Trevino

Amanda Ercilla Treviño, LCSW
Điều phối viên chương trình
703-228-5774
amanda.trevino @apsva.us

@ACC_EL_Inst

ACC_EL_Inst

ACC_EL_Insrupt

@ACC_EL_Inst
Class of 2020 ELI Những người cao tuổi vui mừng đón caps và áo choàng! https://t.co/u5L3h6JFeO
Xuất bản ngày 10 tháng 20, 8 36:XNUMX sáng
                    
ACC_EL_Inst

ACC_EL_Insrupt

@ACC_EL_Inst
Hãy cùng tôi chúc mừng một trong những ELI tiền bối, Criseyda Garcia Reyes! Luôn nhiệt tình hỗ trợ cô về năng khiếu nghệ thuật trong bất kỳ sự kiện nào của trường. Nụ cười và khiếu hài hước của cô ấy đã làm bừng sáng cả ngày. Hãy tiếp tục lan tỏa niềm vui, Criseyda! #ClassOf2020 https://t.co/VYhDmfrnao
Xuất bản ngày 27 tháng 20, 9 10:XNUMX sáng
                    
Theo