Thiết kế robot

Thiết kế robot
Điều kiện tiên quyết: Không có

Sinh viên tham gia vào việc nghiên cứu máy tính và bộ vi xử lý và các ứng dụng của chúng vào các hệ thống sản xuất, giao thông vận tải và truyền thông. Các chủ đề bao gồm thiết bị máy tính và hệ điều hành, rô bốt, lập trình, hệ thống điều khiển và tác động xã hội / văn hóa của những công nghệ này. Các hoạt động giải quyết vấn đề thách thức học sinh thiết kế, lập trình và giao diện các thiết bị với hệ thống máy tính. Các hoạt động học tập bao gồm chế tạo người máy, thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính, sản xuất và thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính, và điều khiển các thiết bị cơ điện. Học sinh sẽ được eligible để được chứng nhận thông qua cả Kỳ thi Công nghệ Robot và Tự động hóa và Kỳ thi Sẵn sàng cho nơi làm việc.

Liên hệ:

Ông Robert Johnson

Robert Johnson
robert.johnson @apsva.us
Giáo viên thiết kế robot