Nhóm Bước

Step Team là một nhóm nhảy biểu diễn, sử dụng các mô hình nhịp nhàng của tay và chân, các bài tập quân sự và các động tác nhảy hiện đại trong thói quen của họ. Step Team thúc đẩy sự phát triển học tập, xã hội và cá nhân của các thành viên trong nhóm.

 

Nhà tài trợ Câu lạc bộ

Cô Tinequa Reese

Cô Tinequa Reese
tinequa.reese @apsva.us