Giáo viên cho ngày mai

Khóa học Giáo viên cho Ngày mai giới thiệu với các đàn em và đàn anh về sự nghiệp giảng dạy và giáo dục. Các thành phần chính của chương trình giảng dạy là người học, nhà trường, giáo viên và việc giảng dạy. Các thành phần có chủ ý rộng về phạm vi và cung cấp rất nhiều tính linh hoạt dựa trên mối quan tâm nghề nghiệp của học sinh. Tất cả sinh viên được yêu cầu quan sát và tham gia thực tập bên ngoài lớp học của Giáo viên cho Ngày mai. Việc thực tập có thể được thực hiện từ cấp mầm non đến hết lớp 12. Lưu ý: Sinh viên có điểm “B” trở lên có thể kiếm được bốn tín chỉ thông qua Đại học Shenandoah.

  • Tín chỉ đại học: Khóa học này có thể được đăng ký kép tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia. Các yêu cầu đầu vào NOVA phải được đáp ứng trước khi đăng ký. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​với cố vấn trường học của bạn để biết thêm chi tiết.

Liên hệ:

Vicki Taylor
vicki.taylor @apsva.us
Giáo viên cho giáo viên ngày mai